همایش 24 مشهد : مشاوره دریافت مجوز اجرای همایش.کنفرانس در مشهد

مشاوره دریافت مجوز اجرای همایش.کنفرانس در مشهد
مشاوره دریافت مجوز اجرای همایش.کنفرانس در مشهد

کلیه مجوزها در مورد اجرای برنامه ها از قبیل همایش سمینار کنفرانس جشنواره های فرهنگی هنری و کنسرت در مشهد و خراسان بزرگ از صفر تا صد چه اداره ارشاد و چه اماکن و قوه قضائیه و دادستانی انجام میشود

درخواست مجوز برگزاری همایش

کاربر گرامی پس تکمیل فرم با شما تماس گرفته خواهد شد

نام
مسئول برگزار کننده همایش
مسئول همایش
YYYY slash MM slash DD
ساعت برگزاری
: