همایش سازان مشهد رزرو واجاره سالن کنفرانس 10تا 100 نفری در مشهد

 تماس برای رزرو و اجاره 05133668008 ویا 09215210321 در تمامی نواحی و مناطق مشهد 
تماس برای رزرو و اجاره 05133668008 ویا 09215210321 در تمامی نواحی و مناطق مشهد

با امکانات ، تلوزیون  اینترنت ، تخته وایت برد ، دیتا پرژکتور ، دسترس آسان در هتل های 5 ستاره و برج های تجری در مرکز شهر

    رزرو واجاره سالن کنفرانس برای جلسات اداری ،

رزرو واجاره سالن کنفرانس برای کسب و کار

،رزرو واجاره سالن کنفرانس برای ملاقات تجاری ،

رزرو واجاره سالن کنفرانس برای تودیع معارفه

رزرو واجاره سالن کنفرانس برایقرار های  جلسات مدیره شرکت ها

تماس برای رزرو و اجاره 05133668008 ویا 09215210321 در تمامی نواحی و مناطق مشهد